Keep it Real Keep it Simple

את הקולקציה החדשה הקדשתי לנושא שקרוב מאוד אלי… No filter מה

המשפחה שלי :)

עומר 5.5 הבת הבכורה והמקסימה שלנו, אוהבת להתחפש, לשיר ולרקוד.

מה את ממליצה?

על מה אני ממליצה?  קשה להחליט…מנסה לחשוב…  בוקר, מגיעה לסטודיו